Visie ‘Sport- en beweegpark Marslanden’

De samenwerkende partijen op Sportpark Marslanden willen het sportpark graag verder ontwikkelen. In een eerste aanzet is hiertoe een visie ontwikkeld voor het sport- en beweegpark in 2025, dat als start kan dienen voor het masterplan.

Sportpark Marslanden is in 2025 een bruisend park dat uitnodigt om te sporten, te bewegen en te ontmoeten. Wij spelen actief in op (maatschappelijke) ontwikkelingen en bieden een plek om te leren, te verblijven, te ontmoeten en maatschappelijk actief te zijn.

Binnen en buiten het park creëren wij, in samenwerking met organisaties uit de sport, het onderwijs, recreatie, bedrijfsleven, instellingen voor zorg en welzijn, een aanbod voor onze verenigingsleden en voor iedereen uit Zwolle die mee wil doen. Van jong tot oud en met aandacht voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een taalachterstand, scholieren, mindervaliden, revalidanten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij versterken sociale contacten en ontmoeting, dragen bij aan sport –en beweegstimulering, zinvolle dagbesteding, verbetering van leerprestaties, cognitieve ontwikkeling, gezondheid en arbeidsintegratie van mensen.

Dit park biedt zowel een plek om buiten als een plek om binnen te sporten. Met behoud van eigen identiteit realiseren wij met de samenwerkende verenigingen en organisaties een accommodatie die multifunctioneel is en waar actief ingespeeld wordt op (sportieve) trends en ruimte is om elkaar te ontmoeten.

Om dit te realiseren zijn we in 2025 een open (sport)park dat goed bereikbaar is en Zwollenaren uitnodigt om het park te bezoeken. Het park heeft letterlijk een verbinding met haar omgeving, zoals de wijk Assendorp, het stadscentrum Zwolle en het bedrijvenpark Marslanden. Kortom, in 2025 is sportpark Marslanden omgetoverd tot een toekomstbestendig park, het is van sportieve en maatschappelijke waarde voor Zwolle: wij zijn sport- en beweegpark Marslanden!