Teamouders

Een groeiende vereniging betekent veel nieuwe spelers èn ouders. Als bestuur willen wij in contact blijven met deze ouders om te weten wat er leeft en speelt binnen de vereniging.

Dit jaar zijn wij daarom begonnen met een ‘seizoenstart’ bij de jeugd. De commissie Technische Zaken Jeugd heeft een presentatie gegeven aan de ouders van alle jeugdteams. Verschillende personen stelden zich tijdens deze bijeenkomst voor aan de ouders. Diverse onderwerpen zijn besproken en vragen zijn beantwoord. Een vervolg op de seizoenstart is het rondje teams. We zijn bezig met de voorbereiding en Ivor Sijsling zal dit verder oppakken.

Naast deze twee bijeenkomsten zijn wij bij de F- tot en met de C-teams begonnen met teamouders. Wij denken namelijk dat dit een groep is waar contact met ouders extra belangrijk is. Het is belangrijk om vragen (over bijvoorbeeld spelregels en de opzet van de trainingen, maar ook over de communicatie, de commissies en evenementen binnen de vereniging) tijdig te signaleren en indien nodig de juiste mensen met elkaar in contact te brengen om vragen te bespreken.

Het idee van een teamouder is dus om ouderzaken bespreekbaar te maken, ouders in contact te brengen met de juiste personen, nieuwe ouders te betrekken en afspraken te maken over organisatorische en praktische teamzaken. De teamouders zijn de ogen en oren van het team. De teamouder is de schakel tussen trainer en de ouders en de verbinding met het bestuur.

Gedurende het seizoen zullen vertegenwoordigers van het bestuur en de teamouders enkele keren bij elkaar komen om verwachtingen en ervaringen met elkaar te delen. Ivor Sijsling zal deze bijeenkomsten voorbereiden en begeleiden. Zo ontstaat er een beeld over wat er goed gaat en wat er beter kan. Hier kunnen we weer van leren. De verkregen informatie over de gang van zaken wordt gedeeld in het jaarverslag van Oranje Zwart.

De volgende ouders hebben aangegeven teamouder te willen zijn:
F1: Rutger, vader Micha
F2: Iemke, moeder Saar
E1: Marleen, moeder Meike
E2: Monique, moeder Désanne
Daphne, moeder Esme
E3: Saskia/Armand, ouders Julia
D1: José, moeder Tim
D2: Hanneke, moeder Lieke
C1: Stien, moeder Sterre
C2: Barbara, moeder Mika
Peter, vader Marein

Binnenkort gaan we met de teamouders in gesprek om hier verder invulling aan te geven.

Namens het bestuur,
Kasper Herrewijn