Nieuwjaarswens

KV Oranje Zwart; klaar voor 2019!

Op zaterdag 22 december vond alweer de laatste activiteit van dit jaar plaats, het Kerstgala. Naast de uitreiking van de felbegeerde spiegeltjes was dit vooral een gezellig samenzijn. Na een bewogen jaar was dit voor iedereen een welkome activiteit waar door velen weer naar was uitgekeken.

Ook aan het eind van 2018 mogen wij als bestuur iedereen weer met veel trots en voldoening een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Het is leuk om jaarlijks de bevestiging te zien dat veel goed gaat in onze vereniging. Er is veel (vrijwilligers)werk verzet met zichtbaar resultaat! Het ledenaantal groeit gestaag en de beleving en het plezier in korfbal is duidelijk aanwezig. De betrokkenheid onder de ouders, ook die in het verleden al veel hebben gedaan voor de vereniging, neemt toe en de bovenmatige en ongeremde inzet van iedereen, die bij onze vereniging betrokken is en OZ een warm hart toedraagt, is zichtbaar!

Eén van de pijlers van dit succes is de vriendschap die heerst binnen onze vereniging. Spelers, trainers, bestuursleden, kaderleden en ouders vormen zowel onder elkaar als tussen elkaar één grote hechte (vrienden)groep. Vandaar ook hier een warme oproep om die vriendschap die er is te behouden en te koesteren, maar ook de bewustwording om nieuwe leden (spelers én ouders) toe te laten en te omarmen.

Het is onze ambitie om als bestuur zorg te dragen dat de vereniging met ons mee kan groeien. Stapsgewijs, soms wat trager dan verwacht en een andere keer sneller dan gedacht. Maar weet op het einde van de rit dat we er samen voor gaan!

Als bestuur hebben wij hier een sturende rol in naar de commissies. Daarom hebben wij in 2018 besloten te starten met het uitwerken van de gewenste situatie over drie tot vijf jaar. Een nadere uitwerking komt terug in het verenigingsplan dat is toegezegd tijdens de afgelopen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

In willekeurige volgorde gaat het dan o.a. om de volgende onderwerpen:

 • Het aantal leden en de opbouw van het ledenbestand
 • Vergroten van de online zichtbaarheid
 • Plaats binnen de samenleving
 • Trainersacademie en -opleiding
 • Samenwerkingsmogelijkheden
 • Ledenbetrokkenheid
 • Communicatie
 • Sponsoring
 • Financiën

In 2018 zijn vier nieuwe voorzitters benoemd die de mouwen hebben opgestroopt en samen met vrijwilligers de schouders onder diverse uitdagingen zetten. Het gaat om de Werving, Marketing & Communicatie, Technische Zaken Jeugd en de JAGRO. De vraagstukken die er liggen voor de senioren zijn anders dan die voor de jeugd. Om die reden is er een jeugdafdeling benoemd waarbinnen de vier voorzitters samen, naast de reguliere activiteiten/werkzaamheden, hebben nagedacht over de eerste conceptdoelstellingen waar we met onze jeugd heen willen. Dit is vertaald in een ontwikkel- en jaarplan. Deze doelstellingen zullen aan moeten sluiten bij het (nog) op te stellen verenigingsplan.

De conceptdoelstellingen voor de jeugdafdeling richten zich op:

 • Meerdere teams per leeftijdscategorie als basis voor (sportieve) groei
 • Een betrokken (oudere) jeugd bij de vereniging
 • Ouders zijn betrokken en dragen actief bij aan het verenigingsgevoel
 • Kinderen op een leuke en verantwoorde manier leren korfballen
 • Optimaliseren van de in- en externe communicatie van de jeugdafdeling

Zoals aangegeven kunnen wij als bestuur met gepaste trots terugkijken op 2018 en vol vertrouwen uitkijken naar alle mooie uitdagingen die ons te wachten staan in 2019, want daar hebben we samen in 2018 een mooie basis voor gelegd! Daarbij denken we aan:

 • Het mogelijke kampioenschap van Senioren 1 in de zaal en handhaving op het veld
 • Uitwerken van het technisch beleidsplan en een ‘trainersacademie’ voor de jeugdafdeling
 • Uitwerken van het verenigingsplan door het bestuur
 • Samenwerking met Sportservice, scholen en Sportpark Marslanden en De Siggels
 • Diverse evenementen/activiteiten voor werving van nieuwe(jeugd)leden (koningsspelen, schoolkorfbal, sportspektakeldag Zwolle-Zuid, wijkactiviteiten, studentenkorfbaltoernooi, lessen op de SportBSO en diverse scholen)
 • Afstemmen van marketingactiviteiten op wervings- en bindingsactiviteiten via sociale media
 • Jaarplanning van alle commissies (dagelijks uit te voeren activiteiten)
 • Diverse bindingsactiviteiten die weer door de JAGRO en de NAK worden georganiseerd
 • Centrale opslag van documenten voor juiste en tijdige informatievoorziening
 • Etc..

Tot slot wensen wij jullie allen een goede gezondheid toe, want dit is het begin van alles. Voor velen onder ons is gezond zijn normaal, iets waar we veel te weinig bij stilstaan. Eigenlijk zouden we iedere morgen opnieuw, alles wat we niet zien zitten, alles waardoor we ons slecht voelen, alle problemen die we hebben, moeten afwegen tegen het feit dat we mens zijn en bovendien gezond zijn en bulken van het talent om zowel zakelijk, privé als met de vereniging de volgende stap te zetten.

Geef dus nooit op en blijf geloven in de mooie dingen van het leven!

Gelukkig nieuwjaar!

Het bestuur,
Linda de Leeuw