De jeugdopleiding krijgt meer vorm

Rob van Marle: praktijkbegeleider voor de jeugdtrainers

Oranje Zwart heeft een groep trainers die wekelijks op vrijwillige basis de jeugd van Oranje Zwart training geeft en begeleidt bij wedstrijden. De trainers geven met veel enthousiasme en inzet training met de in hun korfbal carrière opgedane kennis. Echter, training geven is een vak apart en vraagt om ervaring, vaardigheden en competenties.

De TC jeugd vindt het belangrijk om jeugdtrainers te begeleiden in hun ontwikkeling en ze voldoende kennis en ervaring te laten opdoen om de jeugd in een veilige omgeving te kunnen begeleiden bij hun leerproces, individueel én als groep.

In het jeugdplan staan per leeftijdscategorie technische en tactische vaardigheden beschreven waarop getraind dient te worden. Ook bevat het een beknopt overzicht van de leeftijdskenmerken welke erg belangrijk zijn om bepaalde gedragingen bij kinderen te herkennen en beter te plaatsen tijdens trainingen / wedstrijden. Dit laatste punt pakt Marieke Tempelman op. Om jeugdtrainers te ondersteunen bij trainingen (toepassen van coachmomenten, weerstanden en methodische stappen) en het coachen van wedstrijden, komt Rob van Marle het technisch jeugdkader per direct versterken.

Rob van Marle is 47 jaar. Eind jaren ‘70 (vorige eeuw) is hij begonnen als speler bij Oranje Zwart. Op zijn 17de is hij begonnen als jeugdtrainer onder leiding van Chris Nieuwenhuis. In 1999 is Rob begonnen als hoofdtrainer. Hij vond het trainersvak zo leuk en uitdagend dat hij tot het najaar van 2017 het trainersvak heeft beoefend. Door omstandigheden (gezondheid) heeft hij nu zijn trainerscarrière moeten beëindigt. Rob is gedurende zijn trainerscarrière actief geweest bij verschillende verenigingen en heeft verschillende teams getraind en gecoacht, van jeugd tot senioren tot en met 1e klasse niveau. Rob heeft besloten om zich nu op een andere manier nuttig maken voor Oranje Zwart. Hij wil al zijn opgedane kennis en ervaring doorgeven aan de jeugdtrainers met als doel om trainers optimaal te ondersteunen bij de individuele ontwikkeling van spelers en deze op een passend niveau door te laten groeien naar de senioren.

Met de komst van Rob ziet het technisch kader er voor de jeugd als volgt uit:

TechnischKaderJeugdOZ

Rob zal tijdens de trainingen over het algemeen op het veld/zaal aanwezig zijn. Tijdens wedstrijden zal Rob wedstrijden observeren door plaats te nemen op de bank. Rob zal als spil in het web contacten onderhouden met de teamcoach, de hoofdtrainers, het hoofd opleidingen en de jeugdcoördinatoren.

Wij zijn blij met de versterking van Rob en kijken met veel plezier, vertrouwen en verwachtingen uit naar de samenwerking.

De TC Jeugd