Clubkadercoach

Buurtsportcoach Jason Huisman wordt ingezet in de rol van clubkadercoach.

Halverwege 2018 is er vanuit initiatief van het ministerie van VWS een sportakkoord gesloten. Daarin is onder andere aangegeven dat er aandacht moet komen voor het ondersteunen van trainers en coaches van sportverenigingen door professionals op het veld/in de zaal. Met name op het gebied van vragen als: ‘hoe sta ik voor de groep?’, ‘hoe haal ik als trainer optimaal rendement uit mijn team?’ en ‘hoe ga ik om met dat “lastige” kind, dat niet doet wat ik graag wil?’.

VWS heeft sportkoepel NOC*NSF de opdracht gegeven om hier invulling aan te geven, samen met verschillende sportbonden en gemeenten. Eén van de resultaten is dat er in Zwolle vijf sportverenigingen ondersteuning krijgen van een buurtsportcoach. Oranje Zwart wordt geholpen bij de vraag: ‘hoe borgen wij de verandering en geven wij invulling aan ondersteuning van onze trainers?’

KV Oranje Zwart is één van de vijf sportverenigingen die ondersteund wordt. In samenwerking met de KNKV en SportService Zwolle zal buurtsportcoach Jason Huisman de komende tijd te zien zijn in de rol van clubkadercoach. Hij werkt daarin nauw samen met Rob van Marle, die vanuit de vereniging de rol van trainersbegeleider invult.

Jason zal zich binnenkort aan jullie voorstellen.

Namens de Technische Zaken Jeugd,
Kasper Herrewijn