15 deelnemers ‘Korfbaltrainer 2’!

KV Oranje Zwart investeert in haar jeugdtrainers

Oranje Zwart vindt dat haar jeugdleden goede (korfbal)trainingen moeten krijgen. Korfbal wordt geleerd door het spel te spelen. De trainer is degene die sturing geeft aan dat proces van leren. Het is de taak van de Technische Zaken Jeugd (TZJ) om trainers hierin goed te begeleiden.

In 2018 is Jasper Keizer gevraagd om samen met Rob van Marle invulling te geven aan de begeleiding van onze jeugdtrainers. Het doel is om samen te kijken op welke manier de (jonge) trainers geholpen kunnen worden, zodat het niveau en de spelvreugde omhoog gaan. Jasper heeft door zijn eigen korfbalcarrière, als trainersbegeleider bij verschillende verenigingen en zijn werkzaamheden bij de KNKV als docent Korfbaltrainer (KT) 2 en KT3 veel ervaring en kennis opgedaan. Rob van Marle heeft onlangs via de KNKV zijn certificaat ‘trainersbegeleiding’ mogen ontvangen.

Jasper is ook de docent van onze deelnemers aan de opleiding KT3 waarin hij onze trainers vanuit de visie van de KNKV het proces leert dat een trainer doorloopt om, vanuit de wedstrijd, korfbalacties uit te werken naar thema's die aansluiten bij het niveau, talent en motivatie van de ploeg. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als ook alle opdrachten voldoende zijn uitgewerkt in het portfolio ontvangen onze deelnemers het certificaat KT3.

Vijftien jeugdleden hebben zich daarnaast aangemeld voor de cursus KT2. Het doel van deze cursus is trainers verder te ontwikkelen in didactische en pedagogische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn de basis voor het goed trainbaar maken van de korfbalbedoelingen. We proberen of Jasper via de KNKV ook deze cursus aan onze deelnemers kan gaan geven.

De ondersteuning vanuit de KNKV, Jasper Keizer en onze eigen TZJ, geeft onze jeugdtrainers nieuwe inzichten die leiden tot een andere aanpak in het geven van trainingen. Waar veel trainingen in 2tallen werden gegeven zonder verdedigers, wordt er nu al veel getraind in spel- en wedstrijdvormen.

Wij zijn heel enthousiast over de brede begeleiding die wordt gegeven aan onze jeugdtrainers vanuit het technisch kader en de inspanningen van onze jeugdtrainers om te investeren in hun kennis en vaardigheden om onze jeugd te leren korfballen: “Samen maken wij de vereniging”.

Nu de begeleiding van jeugdtrainers is opgestart én loopt gaan we bezig met het actualiseren van het technisch beleidsplan en wordt de samenwerking aangegaan met de KNKV en Sportservice Zwolle (SSZ) over de pilot ‘coach de coach’ vanuit NOC*NSF. SSZ heeft de handen ineengeslagen met de korfbalbond en met Windesheim om een aanvraag voor de pilot voor Zwolle in te dienen. Hierover worden jullie later geïnformeerd.

Namens het bestuur,
Kasper Herrewijn