Dit is de privacyverklaring van korfbalvereniging Oranje Zwart, gevestigd Marsweg 2, 8013 PD, Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05026648, hierna te noemen: 'de Vereniging'.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschaps­overeenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KNKV Bondsnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

 • Bestuur
 • Ledenwerf­commissie
 • Secretaris

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • pasfoto (tbv KNKV)

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Penning­meester
 • KNKV (Sportlink Club)
 • Accountant
 • Belasting­dienst

Versturen niet-commerciële digitale informatie aan leden

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

 • LaPosta
 • Redactie

Versturen nieuwsbrieven naar niet-leden en versturen van berichten van derden, waaronder sponsoren en KNKV

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Relatie met OZ

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

 • LaPosta
 • Redactie

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje cookies)
 • IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 • Analytics tools
 • Website­beheerder
Verslaggeving en informatieverstrekking over teams die breedtekorfbal spelen
 • Teamfoto's zonder naamsvermelding
Gerechtvaardigd belang Teamfoto's worden doorgaans een volgend seizoen vervangen door nieuwe teamfoto's. Teamfoto's kunnen wel langer bewaard blijven in het historisch archief.
 • Secretaris
 • Redacties

Verslaggeving en informatieverstrekking over  teams die wedstrijdkorfbal spelen

 • Teamfoto's met naamsvermelding
 • Pasfoto's met naamsvermelding

Gerechtvaardigd belang

Teamfoto's en pasfoto's worden doorgaans een volgend seizoen vervangen door nieuwe teamfoto's. Teamfoto's en namen kunnen wel langer bewaard blijven in het historisch archief.
 • Secretaris
 • Redacties

Trainingsdoeleinden

 • Audio-visueel materiaal gemaakt tijdens trainingen en wedstrijden

Gerechtvaardigd belang

Zolang deze gegevens nodig zijn, maar niet langer dan 2 jaar.

 • Desbetreffende trainers en/of coaches
 • Ondersteunende leden Technische Zaken

Verslaggeving

 • Beeldmateriaal gemaakt tijdens wedstrijden, trainingen en activiteiten
Gerechtvaardigd belang
 • Secretaris
 • Redacties

Doorgeven van relevante contactinformatie binnen de vereniging

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Gerechtvaardigd belang Zolang deze gegevens nodig zijn. Leden die met deze informatie in contact komen, worden geinstrueerd hoe ze met persoonsgegevens om dienen te gaan.
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje cookies)
 • IP-gegevens

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Of t.b.v. clubhistorie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Toestemming

Zolang de toestemming niet is ingetrokken.

 • E-marketing­tools
 • Secretaris


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Uitzondering is de publicatie van verjaardagen (naam, maand en dag), welke in de nieuwsbrief gepubliceerd worden op basis van het gerechtvaardigd belang de onderlinge betrokkenheid van de leden te bevorderen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Gebruik van Sportlink
De vereniging is aangesloten bij de KNKV en heeft de verplichting om leden die deel willen nemen aan de korfbalcompetitie op te nemen in de ledenadministratiesoftware Sportlink. Hiervoor neemt de vereniging de Sportlink dienst af. Elk lid van de vereniging kan de privacyinstellingen voor Sportlink aanpassen via bijvoorbeeld de Sportlink-app. De vereniging zal commissieleden die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie toegang verlenen voor het gebruik van Sportlink en daarmee de persoonsgegevens kunnen verwerken. Deze commissieleden zijn hiervoor gehouden aan de vrijwilligersovereenkomst.

Foto- en videomateriaal
Bij wedstrijden, trainingen en activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en video’s worden gemaakt in opdracht van de vereniging ten behoeve van trainingsdoeleinden of verslaggeving. Publicatie van deze foto’s en video’s vindt alleen plaats na zorgvuldige afweging. Extra zorgvuldigheid wordt betracht bij publicatie van beeldmateriaal van minderjarigen. Herkenbaar in beeld gebrachte personen hebben het recht om zich te verzetten tegen publicatie. Daartoe kan contact worden opgenomen met de hieronder vermelde verantwoordelijke.

Wijziging van het privacybeleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:   bestuur Oranje Zwart
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.