Levering Erima Equal Pro Korfbal

Update Erimabal,

Beste sponsors van de Erimabal die Oranje Zwart een warm hart toe dragen. Van de leverancier kregen we te horen dat ze leveringsproblemen hebben met de K4 en K3 uitvoering. We hebben daarom besloten om toch de K5 ballen in gebruik te gaan nemen. Namens alle actieve korfballers bedankt voor jullie support.

Harry Dreuning