Eren wie ere toekomt

Binnen Oranje Zwart hebben wij veel vrijwilligers die met passie en enthousiasme dagelijks vrijwilligerstaken uitvoeren. Inmiddels is het traditie om tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) mensen in het zonnetje te zetten. Omdat dit jaar voor een online JAV is gekozen, is hier geen aandacht aan besteed. Het bestuur heeft daarom besloten naar de leden toe te gaan. Zo hebben wij aan leden speldjes uitgereikt van het KNKV in verband met de duur van hun lidmaatschap en zijn wij naar vier vrijwilligers geweest om hen alsnog persoonlijk in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet.

 

Linda de Leeuw

Vijf jaar geleden, op 18 juni 2016, heeft Linda het stokje overgenomen van Rob van Nieuw Amerongen. Linda is het avontuur aangegaan en ze heeft de afgelopen vijf jaar samen met het bestuur, alle vrijwilligers en de leden gezorgd voor de continuïteit die wij als vereniging, na de verhuizing naar de Marslanden, nodig hadden. We hebben onder haar voorzitterschap veel meegemaakt en er zijn mooie stappen in de goede richting gezet. De afgelopen jaren lag de focus vooral op de jeugd en de promotie van de vereniging. We zijn klaar voor de volgende stap en Linda kan haar periode als voorzitter met trots afsluiten. Als blijk van waardering heeft het bestuur besloten om Linda te benoemen tot drager van het ereteken.

Linda de Leeuw ereteken

 

Thérèse van Vliet

Thérèse is als vrijwilliger al een aantal jaren actief binnen onze vereniging en al bijna niet meer weg te denken. Overal draagt ze wel haar steentje aan bij! Is het niet direct, dan wel indirect en is het niet verbaal dan wel non-verbaal. Een geweldige vrijwilliger waar we als vereniging op kunnen bouwen. Maar bovenal een vrijwilliger met een geweldig lieve en warme persoonlijkheid, die altijd in is voor een praatje of een luisterend oor. Thérèse steekt veel tijd in de relatie. Is het niet een persoonlijk mailtje naar een nieuw lid, dan is het wel een lekkere koek bij de koffie bij een overleg met externe contacten. We hopen dat Thérèse nog lang met veel passie en enthousiasme vrijwilligerstaken blijft oppakken en uitvoeren. Als blijk van waardering heeft het bestuur besloten om Thérèse de Letteboer 2020 te geven.

Thérèse van Vliet Letteboer

 

Hendrik Koopmans

Op 23 juni 1995 werd Hendrik op de JAV van Oranje Zwart gekozen in het bestuur, met als taak penningmeester. Na 25 jaar heeft Hendrik besloten te stoppen. Hendrik heeft er voor gezorgd dat we financieel gezond zijn. Wij zijn Hendrik dankbaar voor wat hij voor de vereniging heeft betekend. Als bestuurslid zullen we zijn passie en gedrevenheid, zijn humor en zijn lach tijdens de bestuursvergaderingen niet snel vergeten. De afgelopen jaren heeft Hendrik ook de Grote Clubactie verzorgd. Op de zaterdagen stond hij zelf langs de lijn om aan iedereen persoonlijk loten te verkopen, niemand kon daarbij om hem heen. Gelukkig blijft Hendrik als speler van het vijfde betrokken bij de vereniging. Als blijk van waardering heeft het bestuur besloten om Hendrik te benoemen tot erelid.

Hendrik Koopmans erelid

 

Alwin Vrijburg

Al jaren is Alwin als ouder en als vrijwilliger actief betrokken bij de vereniging. Alwin staat bekend als positief kritisch en een echte duizendpoot. Van de ene uitdaging duikt hij zonder problemen in de andere uitdaging. Momenteel richt Alwin zich op verschillende facilitaire en bouwtechnische klussen in en om het clubhuis en de ZBC-hal. Korfbalbomen uitreiken aan leden, contacten met externe partijen over de zaaluren, contacten met de BOC, coronaprotocollen toetsen: Alwin draait er z'n hand niet voor om. Als vereniging zijn we ontzettend blij met hem en we hopen dat hij nog lang met veel passie en enthousiasme vrijwilligerstaken blijft oppakken. Als blijk van waardering heeft het bestuur besloten om Alwin te benoemen tot drager van het ereteken.

Alwin Vrijburg ereteken

I.v.m. ziekte heeft Gwenda Vrijburg het certificaat, de bloemen en het bierpakket in ontvangst genomen.