DEEN sponsoractie

Van 18 juli tot en met 14 augustus doen in iedere DEEN winkel in Nederland maximaal 5 verenigingen mee aan de DEEN sponsoractie. Oranje Zwart is weer uitgekozen om deel te nemen aan de actie van de DEEN winkel in Zwolle. Er zal € 5000,- verdeeld worden. Hoe meer sponsormunten verzameld worden door de leden van Oranje Zwart (of familieleden, vrienden, kennissen of buren van Oranje-Zwartleden) hoe hoger de sponsorbijdrage zal zijn.

Bij elke besteding van € 10,- en bij speciale actieproducten krijg je 1 munt. Deze munten kunnen ingeleverd worden bij de speciale display in de DEEN winkel.

Nederland kent een rijke sporttraditie. Ongeveer 12 miljoen Nederlanders sporten regelmatig en 5 miljoen zijn lid van een sportvereniging. Niet alleen vanuit het maatschappelijk belang, maar ook vanuit sociaal en economisch oogpunt vervult sport daarmee een belangrijke functie in onze samenleving. De laatste jaren verslechtert echter de financiële positie van sportverenigingen, vooral door teruglopende gemeentelijke subsidies en sponsorinkomsten. Sporten wordt daardoor duurder en minder toegankelijk.

Er zijn veel initiatieven om sportaccommodaties te verduurzamen. Oranje Zwart wil graag aan de slag met de vervanging van de TL-lampen in onze kleedkamers door ledlampen. Het mes snijdt hiermee aan twee kanten: reductie van de CO2-uitstoot en een aanzienlijke reductie van de energiekosten voor onze korfbalvereniging.

Draag dit project een warm hart toe en fiets een blokje om voor die munten!